Peter Kofoed Bæk
Sognepræst 
Tlf. 2130 2165 eller 4615 0178 
peba@strandkirken.dk
Træffes tirsdag - fredag

 

 

     
Gerhard Jónsson Mikkelsen (kbf)
Sogne- og ungdomspræst
Tlf. 2567 5224 eller 4615 0178 
gerhard@strandkirken.dk
Træffes tirsdag - fredag
 

 

   
           
    Johan Tarp Dalsgaard
Sognepræst
Tlf. 6122 7373 eller 46 15 01 78
johan@strandkirken.dk
træffes tirsdag - torsdag
   

 

 

For kontakt til kirkens 4. præst, Peter Tingleff, klik her

Præsterne leder gudstjenesterne og forestår kirkelige handlinger (dåb, bryllup, begravelse mv.). Herudover står præsterne til rådighed for samtale om livets store og små bekymringer og glæder.