Gudstjenester


Vi håber, at du vil føle dig varmt og hjerteligt velkommen! Vi ønsker, at alle, der kommer til gudstjeneste om søndagen, får mulighed for at mærke Guds nærvær.

Hver søndag har vi gudstjeneste kl. 9.00 og kl. 11.00
I denne tid er tilmelding nødvendig. Man tilmelder sig på forsiden af hjemmesiden. 

Der er  "kirkekaffe" efter gudstjenesterne. Under kaffen er der mulighed for at lære nye at kende eller få en god snak med dem man allerede kender. 

Ind imellem afholdes der familiegudstjeneste, og andre typer gudstjenester. 

Under gudstjenesterne er der ofte børnekirke. Der er enten fælles børnekirke hvor man sammen holder en hel gudstjeneste med lovsang, teater, Bibelhistorie og huskevers - alt sammen i børnehøjde.  Andre søndage har vi grupper, hvor der er undervisning og aktiviteter i alderopdelte grupper. Læs mere om børnekirken her.

I Strandkirken synger vi færre salmer end der er tradition for i andre kirker indenfor folkekirken, og vi har ingen kirkesangere ansat - i stedet har vi 'lovsang', som på skift ledes af forskellige ulønnede lovsangsgrupper, som er i tjeneste på denne måde.

 

Gudstjenester

Ophavsret: