En kirkelig begravelse eller bisættelse er de pårørendes afsked med den døde og forkyndelsen af det kristne budskab om opstandelse, håb og trøst.

Ved en kirkelig bisættelse eller begravelse bliver der sagt tak for den dødes liv og for alt, hvad andre mennesker fik lov at dele med ham eller hende. Der bliver også sat ord på sorgen over det, de har mistet eller aldrig fik.

I begge ritualer er jordpåkastelsen central. Præsten kaster tre gange jord på kisten, mens afdøde tiltales med ordene ”af jord er du kommet, til jord skal du blive, af jorden skal du igen opstå”. De tre håndfulde jord symboliserer bevægelsen: Liv – død – liv. Begravelsesritualet minder os om det løfte, vi modtog, da vi blev døbt, at Gud er med os i livet, i døden og i livet efter døden.

Når en pårørende dør, skal du som efterladt hurtigst muligt efter dødsfaldet anmode om begravelse eller ligbrænding i det sogn, hvor den afdøde boede.

Du skal også tage stilling til, om afdøde skal begraves eller brændes, hvor det skal foregå, og om der skal medvirke en præst ved begravelsen.

Læs mere om begravelse i Folkekirken her