Karlslunde Strandkirke søger ildsjæl der brænder for unge og lovsang for alle

Karlslunde Strandkirke søger en ildsjæl, som brænder for at se flere unge møde Jesus og se unge vokse i troen. Vi drømmer om en iværksættertype, som også har musik i hjertet. Du får til opgave at lede, koordinere og udvikle ungdomsarbejdet i Karlslunde Strandkirke - samt at koordinere og bringe ny inspiration ind i kirkens lovsangsarbejde med mange frivillige. Det sker i tæt samarbejde med kirkens præster og organist. I det daglige vil du referere til Karlslunde Strandkirkes daglige leder.

Leder for Strandkirkens Unge
Som leder for Strandkirkens Unge bliver din opgave at tage nye initiativer og udvikle ungdomsarbejdet i Karlslunde Strandkirke, som i dag tæller omkring 30 unge. Du kommer til at bidrage til at nå målsætninger om, at ungdomsarbejdet i Karlslunde Strandkirke kommer til at vokse i antal, blandt andet gennem udadvendte events. Du kommer også til at udvikle initiativer, som skal støtte de unge i Karlslunde Strandkirke til at vokse i troen og i lederskab. Af konkrete arbejdsopgaver kan nævnes:

 • Have kontakt ud i sognet til ungemiljøer
 • Tage initiativer til events som kan tiltrække 100 unge to gange årligt
 • Etablere åndelig mentorordning for unge i menigheden
 • Planlægge og lede SU ungdomslejr, samt ungespor på Strandkirkens menighedslejr og årlige konference
 • Planlægge og lede SU ungdomsaftner torsdag aften – i samarbejde med andre voksen- og ungeledere
 • Deltage i mini-konfirmand undervisning sammen med kirkens børne- og familieleder
 • Være tilgængelig og holde tæt kontakt med de unge
 • Rekruttere, udruste og inspirere voksen- og ungeledere ind i arbejdet

Lovsangskoordinator
Som lovsangskoordinator bliver din opgave at koordinere og bringe ny inspiration ind i kirkens lovsangsarbejde – af konkrete arbejdsopgaver kan nævnes:

 • Planlægge og lede lovsangsledermøder
 • Koordinere lovsangen til kirkens gudstjenester
 • Planlægge og lede samlinger for lovsangsgrupperne
 • Lede egen lovsangsgruppe
 • Lede lovsangen til gudstjenester (i turnus ordning)
 • Planlægge og lede inspirationsaftner og workshops
 • Gerne præge lovsangen udenfor Strandkirken

Ungdomsarbejdet vægtes med størstedelen af stillingen - ca 2/3 - og lovsangsdelen forventes at udgøre ca 1/3.

Profil
Vi lægger vægt på:

 • At du som person kan identificere dig med Strandkirkens værdier og vision.
 • At du er udadvendt, initiativrig og trives med at betræde nye stier
 • At du trives med en projekt- og eventorienteret tilgang til opgaverne
 • At du brænder for arbejdet med de unge
 • At du er fortrolig med sociale medier som anvendes blandt unge
 • At du har erfaring med at lede lovsang og spiller et instrument (klaver eller guitar)
 • At du er struktureret og tryg ved at lede andre
 • At du fremstår som et naturligt forbillede for de unge, så de føler sig trygge i dit følgeskab
 • At du er fleksibel og kan tilrettelægge din arbejdstid, så den tilgodeser både ansatte og frivillige, hvilket kan indebære både aften- og weekendarbejde.

Tiltrædelse
1. august 2019
Stillingen er en 30 timers projektstilling som løber over 3 år – betalt af midler fra Strandkirkefællesskabet.

Ansøgning
Send din ansøgning til: gjm@km.dk
Ansøgningsfrist: 14. juni  kl 12:00
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 25/26

Som udgangspunkt besættes stillingen af én og samme person, men er du kun interesseret i den ene af de to dele, så send os en ansøgning alligevel og skriv hvilken del du søger.

Ansættelsesvilkår
Strandkirkefællesskabet tilbyder løn- og ansættelsesvilkår, som er på niveau med overenskomsten for KirkeKultur medarbejdere i folkekirken.

Yderligere information
For mere information om stillingen kontakt Jesper Johansen, 20 86 86 42.
For mere information om Karlslunde Strandkirke og Strandkirkefællesskabet se www.strandkirken.dk