I Karlslunde Strandsogn bliver de unge konfirmeret, når de går i 8. klasse. Så hvis jeres barn går i 7. klasse på Strandskolen nu, så er det tid at tilmelde sit barn til konfirmandundervisning, som begynder i august 2019 - med konfirmation i foråret 2020. Her kan du tilmelde dit barn til konfirmation 2020:

Klik her

Læs mere her

Som forældre til en kommende konfirmand kan man selv vælge (flere år i forvejen), om datoen skal være Store Bededag eller Kristi Himmelfartsdag. Vi konfirmerer nemlig både unge fra A, B og C-klassen på begge dage – efter hvordan det ønskes fra de pågældende familier – fordelt på 1-3 gudstjenester på disse to datoer.  

Ved konfirmationen i kirken bekræfter Gud det løfte, han gav ved dåben, og konfirmanden modtager konfirmationsvelsignelsen. Konfirmanden mindes om Guds løfte fra dåben om at følge konfirmanden med sin kærlighed gennem hele livet.

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Nogle kalder det ”at gå til præst”. Til konfirmationsforberedelsen lærer man om den kristne tro, og taler med præsten og kammeraterne om livets store spørgsmål. Læs mere her om konfirmation i Folkekirken

Undervisningen for Strandskolens elever: Udvalgte torsdage - muligvis i tidsrummet kl. 12.15 - 15.00 - nærmere besked følger, når vi har fået dette afklaret med Strandskolens ledelse. 

Undervisning for konfirmander på kirkens E-hold: Torsdage kl. 19.30
Strandkirkens E-hold er for børn/unge, der går på en anden skole end Strandskolen - og som derfor må følge konfirmandundervisningen på et andet tidspunkt end de af kirken og skolen fastlagte tidspunkter for elever på Strandskolen. 
 

Vigtige datoer for alle

Søndag 18. august 2019
Velkomst for konfirmander og forældre ved gudstjenesten kl. 10.30 i Strandkirken. 

Weekenden 23. - 25. august 2019
Årets obligatoriske konfirmandlejr.

Datoerne for konfirmation 2020 er:

Fredag 8. maj (Store Bededag) og torsdag 21. maj (Kristi Himmelfartsdag)
Der er plads til elever fra både 8A, 8B, 8C og E-holdet på Store Bededag og Kristi Himmelfartsdag.